Kuchyne a kúpeľne v kameni

Čo je Technistone®?

Technistone® je kompaktný, tvrdý, neporézny, kompozitny výrobok dodávaný vo forme dosiek, formátov (dlaždíc), či mozaík majúci široké použití v súkromnej, verejnej i priemyselnej sfére ako prvok tvoriaci kuchynské, kúpeľňové, stolné dosky, parapety, dlažby, obklady, mozaiky atď. Vzhľadom k použitým surovinám a technológii výroby Technistone® dosahuje výborné vlastností vďaka svojej pevnosti a kompaktnosti. Široká škála farebných odtieňov, povrchových úprav, hrúbky a rozmerov umožňuje vždy zvoliť vhodnú kombináciu spájajúcu  estetické a kvalitativne požiadavky.

Z čoho je Technistone® vyrábaný?

Technistone®je vyrábaný z akostných prírodných surovín (kremeňa, žuly), zrkadlových a sklenených granulátov, z malého množstva farebných pigmentov a kvalitnej polyesterovej živice. Obsah prírodných zložiek tvorí viac než 90% hmoty výrobku, obsah polyesterovej živice je teda menší než 10%.

Je Technistone® v celom svojom priereze rovnaký alebo je jeho farba a štruktúra vytvorená iba na povrchu?

Technistone®je v celom priereze štruktúrne aj farebne rovnorodý. Je možné obrábať a leštiť vrchnú i spodnú stranu výrobku, frézovať ľubovoľné otvory a drážky, opracovávať hrany. Odtieň a štruktúra budú rovnaké.

Aké je porovnanie Technistone® použitého napríklad na kuchynskej doske s prírodnou žulou, mramorom, solid surface či postformingom?

Technistone® má v porovnaní s prírodnými granitmi vyššiu pevnosť v ťahu za ohybu, pri rovnakej hrúbke je odolnejší napr. proti úderu a zaťaženiu. S výrobkami Technistone® (hlavne rady Granit) získate pocit masívnej žuly, ale s niekoľkonásobne nižšou nasiakavosťou povrchu, ktorý neabsorbuje pokrmy, ani nápoje. Technistone® je tvrdší a odolnější, než prírodný mramor. Taktiež je tvorený prevažne zo silikátov, ktoré sú na rozdiel od mramoru kyselinovzdorné. Technistone®, na rozdiel od výrobkov Solid surface či postforming, obsahuje viac ako 90 % anorganických látok. Povrch Technistone® je tak ďaleko tvrdší, odolnější a trvanlivější.

Ako možno charakterizovať jednotlivé typy Technistone®?

Technistone® je ponúkaný v štyroch radách (výrobných skupinách) líšiacich sa použitými surovinami a tým aj vzhľadom a niektorými vlastnosťami. Tu sú k dispozícii stručné charakteristiky jednotlivých radov.

PIESOK (obchodné názvy Gobi, Elegance)
Výrobky sú vyrábané z triedených kremičitých pieskov. Hlavným znakom je jemná textura povrchu.
Výhoda: Najvyššia dosahovaná pevnost, veľká odolnosť povrchu a uniformita vzhledu.

GRANIT (obchodné názvy Taurus, Karpat, Sonora, Classic)
Kombináciou atraktívnych prírodných granitov a kremičitých pieskov je vytvorená charakteristická „granitová" textúra povrchu zladená s celkovými farebnými odtieňmi výrobkov.
Výhoda: Prírodný vzhľad spojený s pevnosťou a praktickou nenasiakavosťou povrchu, ako u prírodných granitov nie je k dispozícii.

ZRKADLÁ (obchodné názvy Starlight, Venetian, Fresh, Translucent)
Vysoko lesklý povrch výrobku so žiarivými zrkadlovými efektmi tvorený kompaktnými zrkadlovými granulátmi.
Výhoda: Celkom netredičný vzhľad umožňujúci vytvárať spojenie výrobku s high-tech image s klasickými materiálmi.

CRYSTAL (obchodné názvy název Crystal, Classic)
Výrobek je tvorený jedným z najtvrdších nerastov - priesvitnými, či mliečnym prírodným, triedeným kremeňom dovážaným z najkvalitnejších svetových nálezísk.
Výhoda: Kombinácia pevnosti, krásy a čistoty.

Odolává povrch Technistone® použitý na kuchyňské desce mechanickému poškození?

Technistone® je vyrábaný z tvrdých minerálov a dosahuje vysoké pevnosti, to ju predurčuje k veľmi úspěšnému použitiu na pracovné dosky kuchynských liniek. Bežné krájanie alebo klepanie mäsa dreveným kladivkom priamo na jeho povrchu nerobí  výrobku problémy.
Každý kompozitní výrobok, akokoľvek odolný, avšak môže byť poškodený silným, koncentrovaným tlakom alebo hrubým úderom, napríklad silným tlakom na špičku noža, či veľkým úderem železnou paličkou. Technistone® patrí k najodolnejším výrobkom použitým pre pracovné dosky kuchynských linek, nie je však celkom nepoškoditelný.

Odolává povrch výrobku Technistone® použitý na kuchynskej doske tepelnému zaťaženiu?

Vďaka použitým surovinám je Technistone® odolný voči tepelnému zaťaženiu vyskytujúcemu sa v kuchyniach. Technistone® je tiež prakticky nehorľavý, nezapálí ho ani horiaca krabička zápalek, či horiaci olej.
Odolnosť voči teplotnému šoku sa zvyšuje s použitou hrúbkou Technistone®, doska o hrúbke 30 mm je ďaleko odolnější než 10 mm doska. Náhlé a krátkodobé odloženie panvice s olejom, či hrnca s vriacou vodou nezpôsobí poškodenie povrchu 20 a 30 mm dosky, pokiaľ nie je horúci predmet odložený ku kraju, či výrezu dosky a je za krátku chvíľu vrátený spät. Cez túto odolnosť môže býť povrch Technistone®, ako každý kompozitný materiál, poškodený náhym, či trvalým pôsobením vysokých teplôt (nad 120°C), hlavne u krajov a výrezov výrobkov, kde môže dôjsť k vzniku praskliny. Preto je nutné použiť izolačné podložky pre odkladanie horúcich predmetov. Tieto podložky tiež musia býť umiestnené pod všetky elektrické vařící a pečící spotřebiče umístěné na kuchyňské desce.

Je výrobek Technistone® zdravotne nezávadný?

Na výrobok je vydané Štátnym zdravotným ústavom osvedčenie o zdravotnej nezávadnosti, ktoré deklaruje vhodnosť použitia Technistone® pre výrobu pracovních dosiek kuchynských linek.
Výrobok bol certifikovaný organizáciou NSF International s výsledkom: výrobok odpovedá Štandardu 51 NSF/ANSI - je vhodný ku styku s potravinami.

Sú farebné a štrukúrne častice viditeľné na povrchu Technistone® zámerne?

Technistone® je tvorený z niekoľkých farebných komponent a gratulátov odlišnej veľkosti, ktoré vytvárajú jeho charakteristickú farebnú štruktúru.

Môže dojsť ku kolísaniu farebných odtieňov, štruktúry a kresby z dôvodu toho, že konglomerovaný kameň Technistone® je tvorený cca. 90% prírodnými surovinami, u ktorých je istá variabilita týchto atribútou prirodzenou vlastnosťou.

Je nutné počítať s tepelnou roztiažnosťou pri použití výrobku Technistone® na dlažby a obklady?

Pri použití polyeterovej živice ako spojiva dochádza k zvýšeniu nielen pevnostných charekteristík, ale aj tepelnej roztiažnosti výrobku, ktorá je vyššia než teplotná roztiažnosť prírodného kameňa, či keramiky. Preto je nutné s týmto faktom počítať pri navrhovaní podláh a obkladov z Technistone®.